Hender det at du føler deg ensom sammen med andre?

Det er jo ikke sånn at du automatisk føler deg mindre ensom bare fordi du har selskap med andre mennesker. Du kan i stedet føle deg enda mer ensom fordi du føler deg utenfor.

Det er ikke fordi du er rar eller no’, men fordi dere ikke har de samme interessene. Når du snakker om dine ting, så skjønner de ikke hva du mener. Og da er det lett å føle seg oversett og misforstått.

Men saken blir en helt annen når du finner mennesker som liker det samme som deg. Mennesker som vil høre hva du har å si og som det er interessant å lytte til.

Aktiviteter

Med de rette aktivitetene finner du også menneskene.
Du kan finne nye mennesker og nye aktiviteter på sosiale medier.